Badania laboratoryjne

  • analityka ogólna (krew, mocz, kał)
  • biochemia kliniczna (glukoza, cholesterol...)
  • koagulologia (PT, APTT ...)
  • serologia (grupa krwi, Odczyn Coombsa)
  • wirusologia (HbS, HCV, HIV ...)
  • hormony (tarczycy, kobiece ...)
  • markery nowotworowe (AFP, Ca, PSA ...)
  • badania mikrobiologiczne (wymazy, posiewy)
  • oraz inne