Poradnie specjalistyczne

VITA Centrum Zdrowia świadczy usługi z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w:

  • Poradni okulistycznej

Przyjęcia odbywają się zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych.
W ramach diagnostyki wykonujemy między innymi badania pola widzenia.

  • Poradni otolaryngologicznej

Przyjęcia odbywają się zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych.
W ramach tej poradni wykonujemy między innymi badania audiometryczne.

  • Poradni medycyny sportowej

Świadczenia w tej poradni są realizowane w oparciu o Rozporządzeni Ministra Zdrowia
z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich i ich częstotliwości
w stosunku do dzieci i młodzieży do 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu. W ramach badań prowadzone są pomiary antropometryczne oraz badania lekarzy specjalistów. Badany uzyskuje zaświadczenie od lekarza uprawnionego z zakresu Medycyny Sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu.

  • Poradni ginekologicznej

Badania ginekologiczne wykonujemy wysokiej klasy aparatem USG.

  • Poradni neurologicznej

  • Poradni chorób metabolicznychRejestracja do Poradni Specjalistycznych odbywa się telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie pod numerem tel. 041 275-33-42.