Zakres usług medycznych

Usługi medyczne świadczonych bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia (NFZ):


1. Poradnia ogólna i pediatryczna
Zakres usług świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):
 • świadczenia lekarza POZ
 • gabinet zabiegowy
 • laboratorium
 • punkt szczepień
 • świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00
(Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach - szpital).

2. Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna
 • Poradnia okulistyczna
 • Medycyna sportowa
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia laryngologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna


Zakres usług medycznych świadczonych odpłatnie:

1. Medycyna pracy
Wieloletnia działalność na rynku medycznym pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie, niezbędne do profesjonalnego świadczenia usług naszym klientom. Służąc pomocą w spełnieniu obowiązku zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej, nałożonemu na wszystkich pracodawców ustawą z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy, zapewniamy następującą profilaktyczną opiekę nad pracownikami zakładów, z którymi VITA podpisała umowy:

 • Badania profilaktyczne pracowników wynikające z kodeksu pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów
 • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Badania kandydatów na kierowców do prawa jazdy
 • Badanie kierowców wszystkich kategorii
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych
 • Badania specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne)
 • Badania diagnostyczne:
   EKG
   Próba wysiłkowa - test wysiłkowy EKG na bieżni ruchomej wykrywający zmiany czynności elektrycznej serca pojawiające się w czasie wysiłku; najlepsze badanie nieinwazyjne wykrywające chorobę wieńcową wykonywane w każdym wieku w obecności lekarza.
   USG
   Badanie słuchu
   Badanie pola widzenia
   Spirometria
   Audiometria
   Badanie czucia wibracji
 • Wydawanie orzeczeń lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy


2. Badanie USG:
 • Tarczyca
 • Gruczoły sutkowe
 • Jama brzuszna (dla pacjentów VITY bezpłatnie w ramach POZ)


3. Ozonoterapia:
 • Leczenie: próchnicy, opryszczki, aft, kanałów zębowych
 • Leczenie bez wiertła zębów mlecznych u dzieci.


4. Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji ruchowej:
 • Laser wysokoenergetyczny BTL
 • Terapia falą uderzeniową
 • Masaż Limfatyczny
 • Magnetronic, Masaż klasyczny i podciśnieniowy, Masaż wibracyjny
 • Wyciąg szyjny i lędźwiowy, Jontoforeza, Prądy Nemecka,
  Galwanizacja, Stymulacja, Ultradźwięki
 • Parafina, Diadynamic, Sollux i lampa kwarcowa
 • Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, indywidualne w UGULU oraz ogólnokondycyjne.
 • Laseroterapia