Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej

świadczy usługi od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PIELĘGNIARKI:
  Lidia Wolska
  Ewa Sierżęga


W ramach opieki pielęgniarki środowiskowej pacjent ma prawo do świadczeń pielęgnacyjnych w domu.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad podopiecznymi adekwatną do stanu i potrzeb pacjentów do niej zadeklarowanych. W ramach swoich obowiązków pielęgniarka środowiskowa:
 • wykonuje iniekcje, zabiegi pielęgniarskie, czynności higieniczne oraz pobiera materiał
  do badań diagnostycznych w domu pacjenta,
 • dokonuje pomiarów np. ciśnienia, tętna, temperatury poziomu glukozy,
 • pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych i leczniczych poprzez udział w usprawnianiu, stosowaniu gimnastyki oddechowej,
 • pomaga w uzyskiwaniu zaopatrzenia ortopedycznego,
 • pomaga w uzyskiwaniu kontaktu z lekarzem POZ,
 • realizuje recepty.

Jednym z podstawowych zadań pielęgniarki środowiskowej jest prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów a w szczególności przygotowanie do samoopieki.