Medycyna pracy

Wieloletnia działalność na rynku medycznym pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie, niezbędne do profesjonalnego świadczenia usług naszym klientom.
Służąc pomocą w spełnieniu obowiązku zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej, nałożonemu na wszystkich pracodawców ustawą z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy, zapewniamy następującą profilaktyczną opiekę nad pracownikami zakładów, z którymi VITA podpisała umowy.

 • Badania profilaktyczne pracowników wynikające z kodeksu pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów,
 • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Aktualizacja książeczek sanitarno-epidemiologicznych,
 • Badania kandydatów na kierowców do prawa jazdy,
 • Badanie kierowców wszystkich kategorii,
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych,
 • Badania specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne),
 • Badania diagnostyczne (EKG, USG, badanie słuchu, pola widzenia, spirometria, audiometria, badanie czucia wibracji)
 • Wydawanie orzeczeń lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy
 • Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
 • Badania kandydatów do szkół wyższych