Poradnia higieny szkolnej

VITA Centrum Zdrowia sprawuje opiekę profilaktyczną nad uczniami szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Pod opieką naszej placówki znajdują się następujące szkoły:
  • II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach, ul. Szkolna 12,
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 3, ul. Szkolna 10,

Cele i system profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami jest:
  • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  • współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów.

Opieka ta jest realizowana przy ścisłej współpracy pracowników z przygotowaniem medycznym
z dyrekcją szkoły, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz uczniami i ich rodzicami.